มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

นายธานี กิจสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกำแพงเพชร มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ผู้เสียชีวิตราย นายสุรสิทธิ์ ย่านสากลเมื่อวันที่  5 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดกำแพงเพชร

IMG_3696 IMG_3697