ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด

สำนักงาน สกสค. จังหวัดกำแพงเพชรได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายธานี  กิจสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมฯ  เมือวันที่ 29 มิถุนายน 2559

DSC_0010 DSC_0011 DSC_0014 DSC_0006