การจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดาวน์โหลด ” รัฐบาล”เชิญชวนประดับธงและตราสัญลักษณ์ งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70  ปี และธงและตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค.59  เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70  ปี  9 มิถุนายน 2559 และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7  รอบ ในวันที่ 12 ส.ค.59  รัฐบาล โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70  ปี 9 มิ.ย.59
ทั้งนี้ รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติทั้ง 2 โอกาส ขอเชิญชวนในโอกาสนี้ จึงขอความร่วมมือจากส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560

อ่านเพิ่มเติมได้ที่http://www.moe.go.th/