โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ ธนาคารออมสินเขตกำแพงเพชรและออมสินทุกสาขา “จัดโครงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สมาชิก ช.พ.ค. ที่สนใจที่เข้าร่วมโครงการลดภาระหนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างสำนักงาน สกสค.กับธนาคารออมสิน”  โดย นายธานี กิจสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร และพนักงานเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงาน  สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559

DSC_0008DSC_0012 DSC_0004DSC_0019 DSC_0030 DSC_0036 DSC_0039 DSC_0040 DSC_0051 DSC_0052 DSC_0054 DSC_0057