โครงการจิตอาสารวมใจปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562