แสดงความยินดีกับศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

นายมานพ  อ่วมสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าพบ นายรมย์ พะโยม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เป็น ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

 

DSC_0012