เข้ารายงานตัวในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร

 

นายมานพ อ่วมสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร เข้ารายงานตัวในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร กับ นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ณ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น.

 

DSC_0008 DSC_0004