เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

นายมานพ อ่วมสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าพบ นายธัชชัย  สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรายตัวและแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการ  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560

DSC_0001