อวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่

 

 

 

สำงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร นำโดยนายมานพ อ่วมสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชรและพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2560 แด่ นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ณ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

DSC_0071 DSC_0062