วันครู2560

นายมานพ อ่วมสถิตย์ ผู้อำนวยการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนังาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วกิจกรรมวันครู ประจำปี 2560 ณ หอประชุมวัชร -นารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  สำนักงานคณะ สกสค.ได้มอบรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาประจำปี 2559และ มอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญเกียรติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560DSC_0011 DSC_0014 DSC_0016 DSC_0038 DSC_0044 DSC_0068 DSC_0101 DSC_0103 DSC_0104 DSC_0105 DSC_0107 DSC_0114 DSC_0119 DSC_0123