ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU

สำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร  โดย นายมานพ อ่วมสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร โดย นายตลับ เพชรรัตน์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชรและ นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. กลุ่มหนี้วิกฤติ โดยมี นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.กระทรงศึกษาธิการ

DSC_0140 DSC_0147 DSC_0144 DSC_0152