ร่วมประชุมชี้แจงข่าวสารให้แก่ชมรมข้าราชบำนาญครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายธานี กิจสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกียวกับสำนักงาน สกสค. ให้แก่ชมรมข้าราชบำนาญครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่  29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม สหกรออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

DSC_0034 DSC_0050