ร่วมประชุมข้าราชการบำนาญครูและบุคลากรทางการศึกาษาอำเภอคลองขลุง

นายธานี  กิจสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร  เข้าร่วมกับประชุมข้าราชการบำนาญครูและบุคลากรทางการศึกาษาอำเภอคลองขลุง เพื่อแจ้งข่าวสารและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวสำนักงาน สกสค.ให้กับข้าราชการบำนาญครูและบุคลากรทางการศึกาษาอำเภอคลองขลุงทราบ   ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กำแพงเพชร สาขา คลองขลุง อ.คลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อ วันที่ 5 กันยายน 2559

 

DSC_0093