ร่วมประชุมกลุ่มข้าราชบำนาญครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร

นายมานพ  อ่วมสถิตย์  ผู้อำนวยสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมกลุ่มข้าราชบำนาญครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งจัดโดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร โดยได้ชี้แจงโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา และตอบข้อสงสัยต่างๆให้กับกลุ่มข้าราชบำนาญครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

DSC_0031DSC_0035

DSC_0027   DSC_0032