รับการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชรโดย นายธานี กิจสุวรรณ ผู้อำนวยการ และ พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร รับการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชรจากคณะกรรมการประเมิน ผู้อำนวยสำนักงาน สกสค.จังหวัด คณะที่ 3  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร

DSC_0142 DSC_0095 DSC_0105 DSC_0134 DSC_0136 DSC_0087