รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ตรวจเยี่ยมสำนักงานสกสค.จังหวัดกำแพงเพชร