มอบเงินค่าสงเคราะห์ครอบครัว

นายธานี กิจสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวในส่วนที่เหลือให่แก่ ทายาท สมาชิก ช.พ.ส. ราย นางลคร มาน้อย ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559DSC_0002