มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

DSC_0023
นายธานี กิจสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกำแพงเพชร มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ผู้เสียชีวิตราย นายสุรชัย ธารทาน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดกำแพงเพชร