มอบหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

นายมานพ อ่วมสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร  เดินทางมอบหรีด และ เคารพศพ นายเฉลิม  กันยะมูล   ณ วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พร้อมให้คำแนะการเตรียมเอกสารเพื่อรับค่าจัดการศพสมาชิก  เมือวันที่ 27 เมษายน 2560

DSC_0150 DSC_0154DSC_0158