มอบค่าส่งเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.

นายธานี กิจสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร มอบเงินค่าจัดการศพ   จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ผู้เสียชีวิตราย นายสมปรารถ  แว่นแก้ว    เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2559  ณ  สำนักงาน  สกสค.จังหวัดกำแพงเพชรDSC_0019 DSC_0021