มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

นายธานี กิจสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกำแพงเพชร มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ผู้เสียชีวิตราย นางสุวรัตน์ ศรีจันทร์เมื่อวันที่  28 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดกำแพงเพชร

DSC_0007