พบบำนาญอำเภอคลองขลุง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 นายมานพ อ่วมสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร และ นางขวัญใจ พิรุณ นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมและชี้แจงข่าวสารตอบข้อสงสัย ให้แ่ก่ ชมรม ราชการบำนาญครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอคลองขลุง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร สาขาคลองขลุง

 

DSC_0185 DSC_0151 DSC_0156 DSC_0158 DSC_0163