พบข้าราชบำนาญครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเมือง

สำนักงาน สกสคจังหวัดกำแพงเพชร นำโดย นายมานพ อ่วมสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร และ นางขวัญใจ พิรุณ นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ ได้เข้าร่วมประชุมกับชมรมข้าราชการบำนาญครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อชี้แจ้งข้อสงสัยและประชาสัมพันธ์โครงการ ช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่มีอายุการเป็นสมาชิก 40 ปีขึ้นไปและท่านที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไปและชี้แจ้งข้อสงสัยสัยต่างๆให้แก่ข้าราชการบำนาญครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

DSC_0238 DSC_0239 DSC_0241 DSC_0246 DSC_0248 DSC_0249