ประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ ธนาคารออมสิน เขต กำแพงเพชร ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้างชำระหนี้ ช.พ.ค. ช.พ.ส.  และตอบข้อสงสัยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร

DSC_0048 DSC_0041 DSC_0061 DSC_0062 DSC_0083 DSC_0099 DSC_0020 DSC_0017 DSC_0011 DSC_0101