ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับธนาคารออมสินเขตกำแพงเพชร โดย นายมานพ  อ่วมสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมพนักงานเจ้าที่ และ นายสมพร เส็งพานิช ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตกำแพงเพชร  พร้อมผู้จัดการธนาคารออมสินทุกสาขาในจังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการค้างชำระหนี้ การติดตามทวงถามและการฟ้องดำเนินคดี ของครูและบุคลาการทางการศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร

DSC_0035 DSC_0032 DSC_0041 DSC_0038