ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี 2560

นายมานพ อ่วมสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

DSC_0023 DSC_0001 DSC_0003 DSC_0005 DSC_0009 DSC_0016 DSC_0019