ประชุมลงนาม MOU การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

นายมานพ  อ่วมสถิตย์ ผุ้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จัหวัดกำแพงเพชร  เข้าร่วมประชุมและสังเกตุการณ์การลงนาม MOU ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ณ ห้องประชุม ศรีเทพ  โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอ เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมี  นายพิษณุ ตุลสุข เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในการลงนาม เเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 60

 

18360544_1751183591563705_1057158184_n 18361448_1751183671563697_819765289_n 18361805_1751183624897035_283432312_n