ประชุมบำนาญอำเภอเมือง

นายมานพ อ่วมสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมชี้แจงข่าวสารและตอบข้อสงสัย ให้กับชมรมข้าราชบำนาญครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเมือง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

DSC_0081 DSC_0065 DSC_0067 DSC_0069 DSC_0078