ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกำำแพงเพชร ประจำเดือน ธันวาคม 2559

สำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อชี้แจ้งข่าวสารและนโยบายต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2559 และคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร ได้ต้อนรับและแสดงความยินกับนายมานพ อ่วมสถิตโดยย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชรคนใหม่ ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อ วันที่ 22 ธันวาคม 2559

DSC_0038 DSC_0027 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0034