ประชุมคณะกรรมการจังหวัดประจำเดือน เมษายน 2560

สำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร ประจำประเดือนเมษายน 2560  โดย มีนายมานพ อ่วมสถิตย์ ผู้ำอนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดกำแพงเพชร

 

DSC_0007 DSC_0006