ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงโครงการลดภาระหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา