บริการสมาชิกนอกสถานที่

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 นายธานี  กิจสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ นางขวัญใจ  พิรุณ  นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ ออกให้บริการที่บ้านสมาชิกในการบันทึกปากคำผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. รายของ นางสุวรัตน์  ศรีจันทร์ เนื่องจากมารดาป่วยไม่สามารถไปให้ปากคำได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชรได้

13548890_1400915449923856_367670110_o 13517730_1400915346590533_964661423_o 13569900_1400915396590528_2090760031_o 13569887_1400915389923862_1392859715_o