ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ

คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทวี  บุณยเกตุ ออกพื้นที่ดูสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทวี  บุณยเกตุ ณ โรงเรียนบ้านเพชรนิยม อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร

 

DSC_0041 DSC_0011 DSC_0026 DSC_0027 DSC_0038