ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค.กำแพงเพชร