ชมรมข้าราชการบำนาญกำแพงเพชรเยี่ยมชมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร

“สำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชรให้การต้อนรับ ชมรมข้าราชบำนาญจังหวัดกำแพงเพชร เข้ามาเยี่ยมชมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อสอบถามข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับงาน ช.พ.ค. ช.พ.ส. และรับมอบเสื้อใช้สำหรับใส่จัดกิจกรรมต่างๆและแข่งขันกีฬาวู้ดบอลและเปตอง จาก นายธานี กิจสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร มอบด้วยเงินส่วนตัว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชมรม ข้าราชบำนาญ  เมื่อวันที่  7 มิถุนายน 2559 ณ  ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร

DSC_0039 DSC_0029 DSC_0017 DSC_0015 DSC_0002 DSC_0061 DSC_0041