ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มีนาคม 2560

นายมานพ อ่วมสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มีนาคม 2560  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ศาลาจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

DSC_0031 DSC_0047 DSC_0039 DSC_0034