ติดต่อเรา

แผนที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร

บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทร. 055-705216

โทรสาร. 055-705108

Email: kamphaeng@otep.mail.go.th